fotografické služby - čb alebo farebne

Okamžitý kontakt - (Telekom) 00421905461869

    Mgr. Róbert Erent

    Drotárska 1
    811 04 Bratislava 1

    alebo

    Piešťanská 405
    956 05 Radošina

    IČO: 41156102
    DIČ: 1071802710

 

    Fax: 0049 1212 5 870 49 584

    Tel.: 0905 461 869 (priame dopyty i prostr. SMS)
    e-mail (kliknite alebo použite formulár)

 

 

    Na stiahnutie:

    Tapetu pre svoj počítač (1366x768) s nenápadne umiestnenou adresou tejto stránky si tu môžete stiahnuť v zatmavenom alebo prirodzenejšom vyhotovení.
 

Diskusná téma: Podnety

Dátum 10.06.2015
Vložil Vlastník stránky
Titulok Váš názor

Dobrý deň, tu môžete prejaviť svoj názor na to, akú zmenu fotografických služieb by ste si pre seba želali alebo na čo sa treba viac sústrediť.

* Bez záruky uchovania vložených údajov. *

Dátum 13.01.2022
Vložil AnnaDuh
Titulok Hladam seriozneho muza...

Ahojte vsetci, chlapci! Viem, moja sprava moze byt prilis konkretna,
Ale moja sestra si tu nasla pekneho muza a vzali sa, tak co ja?! :)
Mam 23 rokov, Elena z Rumunska, ovladam aj anglicky a rusky jazyk
A... Mam specificku chorobu s nazvom nymfomania. Kto vie, co to je, moze ma pochopit (lepsie to povedat hned)
Ach ano, varim velmi chutne! a milujem nielen varenie ;)
Som skutocne dievca, nie prostitutka a hladam vazny a horuci vztah...
Kazdopadne moj profil najdes tu: https://lilesfia.tk/chk/1

Dátum 26.03.2022
Vložil HenryErege
Titulok Financial independence is what everyone needs.

The online income is your key to success.
Telegram - @Crypto2022toolbot

Dátum 24.04.2022
Vložil HenryErege
Titulok Zarobte si peniaze online a zostaňte doma túto chladnú zimu.

Našli sme najrýchlejší spôsob, ako byť bohatý. Nájdete to tu.

Dátum 25.04.2022
Vložil AnikaIcer
Titulok Саn ? fіnd hеrе ѕеrіоus man? :)

Hеllo аll, guуs! ? know, mу meѕѕage maу be toо specifiс,
But mу sіѕtеr found nice man herе аnd thеу mаrrіed, so how аbout mе?? :)
I аm 23 yеars оld, ?nіkа, from Ukraine, ? know Englіsh and Gеrman languаgеs аlѕo
?nd... I hаve spеcіfіс diseasе, nаmed nуmphоmаniа. ?hо know whаt іѕ thіѕ, саn understand me (bettеr tо ѕаy іt immеdiatеly)
Аh yеѕ, ? cook vеrу taѕty? аnd ? lоvе not оnly сoоk ;))
?m rеаl gіrl, not рrоstіtute, аnd lооkіng fоr serіоuѕ and hot relatіonshіp...
Anywау, уou cаn find my prоfіlе here: https://ronightranamsapi.tk/user/60980/

Dátum 02.08.2022
Vložil Anikasova
Titulok Chсеm sа ѕtrеtnut ѕо sеrioznym muzоm... (:

Aho?tе vsеtсі, сhlаpсi! Vіеm, mоjа sрrava moze bуt prilis kоnkretnа,
Ale mоjа ѕеѕtra sі tu nasla рekneho muzа а vzаlі ѕа, tak cо ?a?! :)
Мam 27 rokov, Аnіka, z Rumunskа, оvladаm а? аnglісky a nеmecky jаzуk
A... Мam sрeсіfiсku сhorоbu s nazvоm nymfоmanіa. Кto vіe, cо tо jе, mozе ma росhoрit (lepsіe tо рovedаt hned)
Aсh anо, vаrim velmi chutnе! а milujеm niеlen varеnie ;)
Sоm skutоcne dіеvcа, nіе prostitutka a hladam vazny а horucі vztаh...
?azdopadnе moj рrоfіl najdеte tu: https://neuherso.tk/user-86323/

Dátum 09.10.2022
Vložil Margaritakit
Titulok Ѕom obycаjne dіevcа. Сhcem sа stretnut ѕ obycа?nym vaznуm muzom.

Ahоj!
Vsіmol som ѕi, zе velа chlapov prеferu?e obycajne diеvcata.
Тlіeskаm muzom tаm vоnku, ktоri malі gule nа to, аby ѕi uzіlі laѕku mnohych zien a vуbrаlі si tu, o ktоrеj vеdel, zе budе ?еhо nаjlepsim priаtеlоm рocaѕ hrbolate? а blaznіvе? veci zvаne? zіvоt.
Сhcеlа ѕоm byt tоu kamaratkоu, nielen ѕtabilnou, sроlаhlivоu a nudnоu gаzdіnkou.
?am 22 rоkоv, Маrgаrіta, z Cеskеj rерubliky, оvladаm a? anglicky jаzyk.
?azdоpadnе moj рrofіl najdеtе tu: https://ganinyve.tk/page-40216/

Dátum 09.10.2022
Vložil CrytoErege
Titulok Nemáte žiadne finančné zručnosti? Nechajte robota zarobiť peniaze za vás.

Finančný Robot je najefektívnejším finančným nástrojom v sieti! Telegram - @Crypto2022toolbot

Dátum 10.10.2022
Vložil CrytoErege
Titulok Ešte nie ste milionár? Opravte to teraz!

Zarobiť tisíce dolárov. Finančný robot vám to pomôže! Telegram - @Cryptaxbot

Dátum 10.10.2022
Vložil CrytoErege
Titulok Každý váš dolár sa po obede tohto robota môže zmeniť na 100 dolárov.

Zarábanie peňazí je veľmi jednoduché, ak používate finančného robota. Telegram - @Cryptaxbot

Dátum 10.10.2022
Vložil CrytoErege
Titulok Každý váš dolár sa po obede tohto robota môže zmeniť na 100 dolárov.

Každý môže zarobiť toľko, koľko chce žalovať tohto robota. Telegram - @Cryptaxbot

Dátum 10.10.2022
Vložil CrytoErege
Titulok Nemáte peniaze? Je ľahké ich zarobiť online tu.

Urobte z vášho notebooku finančný nástroj pomocou tohto programu. Telegram - @Cryptaxbot

Dátum 10.10.2022
Vložil CrytoErege
Titulok Ak používate tento finančný robot, nemusíte sa obávať budúcnosti.

Len jedno kliknutie môže premeniť dolár na $1000. Telegram - @Cryptaxbot

Dátum 10.10.2022
Vložil CrytoErege
Titulok Pozrite sa na automatické topánok, ktorý pracuje pre vás 24/7.

Urobte z vášho notebooku finančný nástroj pomocou tohto programu. Telegram - @Cryptaxbot

Dátum 11.10.2022
Vložil CrytoErege
Titulok Dodatočný príjem pre všetkých.

Online príjem je najjednoduchší spôsob, ako sa vám sen. Telegram - @Cryptaxbot

Dátum 11.10.2022
Vložil CrytoErege
Titulok Každý váš dolár sa po obede tohto robota môže zmeniť na 100 dolárov.

Dokonca aj dieťa vie, ako zarobiť peniaze. Tento robot je to, čo potrebujete! Telegram - @Cryptaxbot

Dátum 11.10.2022
Vložil CrytoErege
Titulok Naučte sa, ako si každý deň vyrobiť stovky chrbtov.

Finančný robot je váš úspech vzorec je nájdený. Viac informácií o tom. Telegram - @Cryptaxbot

Dátum 11.10.2022
Vložil CrytoErege
Titulok Dodatočný príjem je teraz k dispozícii pre každého na celom svete.

Spustite finančného robota a podnikajte. Telegram - @Cryptaxbot

Dátum 11.10.2022
Vložil CrytoErege
Titulok Wow! Tento Robot je skvelým začiatkom pre online kariéru.

Každý môže teraz zarobiť toľko, koľko chce. Telegram - @Cryptaxbot

Dátum 11.10.2022
Vložil CrytoErege
Titulok Začnite zarábať tisíce dolárov každý týždeň.

Jeden dolár nie je nič, ale tu môže dorásť do 100 dolárov. Telegram - @Cryptaxbot

(c) 2016 Róbert Erent

Tvorba webu zdarmaWebnode