fotografické služby - čb alebo farebne

Obľúbený citát

15.02.2011 08:00

Neexistujú žiadne pravidlá pre dobré fotografie, existujú iba dobré fotografie.

A. Adams